Despre instituţie

 

PREZENTARE GENERALĂ A DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bihor.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor, are personalitate juridică şi este instituţie publică de interes judeţean.

Direcţia are sediul în Oradea, str.Dunărea nr. 2 şi este condusă de către un director numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.). Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor coordonează şi controlează metodologic activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din judeţul Bihor (S.P.C.L.E.P.).

Scopul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic.

Activitatea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.


Programul de lucru:

              

LUNI

08.00 – 16.00

MARȚI

08.00 – 16.00

MIERCURI

08.00 – 16.00

JOI

08.00 – 16.00

VINERI

08.00 – 16.00

  

În conformitate cu prevederile alin (1) și alin (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 96/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoarele legală, pentru anul 2022 se stabilește programul de lucru pentru angajații din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor în intervalul orar 8-18, în perioada cuprinsă între 05.12.2022-08.12.2022. 


Direcţia are următoarele atribuţii principale:

  • actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Național de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.);
  • furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.);coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
  • coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
  • asigură emiterea certificatelor de stare civilă, extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
  • gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
  • ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2 şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
  • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
  • aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de către D.E.P.A.B.D.