BAZA LEGALĂ:
 
 
Începând cu date de 15.07.2016 se stabilește costul serviciului de copiere a informațiilor de interes public solicitate pe suport de hârtie, în cuantum de 0,5 lei/pagină. 
Plata serviciului de copiere se va putea face în contrul RO34TREZ07621G155000XXXX sau în numerar. FORMULARE: