Despre instituţie      Despre instituţie      Baza legală
BAZA LEGALĂ DE ÎNFIINŢARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI BIHOR
ACTE NORMATIVE:
1. Ordonanţă nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
2. Legea nr. 119 din din 16 octombrie 1996 , republicată în 2009 cu privire la actele şi faptele de stare civilă, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
3. Ordonanţă de urgenţă nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în 2011;
4. Hotărâre  nr. 295/2021 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
5. Legea nr. 290 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români;
6. Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 republicată în 2011,  privind Codul civil;
7. Hotărârea nr. 64 din 26 ianuarie 2011 de aprobare a metodologiei de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu completările şi modificările ulterioare;
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
9. Ordonanţă nr. 41 din 30 ianuarie 2003  privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
10. Legea nr. 21 din  1 martie 1991  Legea cetăţeniei române;
11. Ordonanţă de urgenţă nr 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, acte de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ake cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi a Spaţiului Economic Europene rezidenţi în România 
12. Hotărâre nr 727 din 25 septembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiri nr 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
13. Legea nr 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
14. REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE CONSTITUTIVE: 

1. Hotărârea nr.76 din 28 decembrie 2004 privind înfiinţarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a jud. Bihor.

2. Hotărârea nr.54 din 28 iunie 2005 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de

    Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

3. Hotărârea nr.17 din 25 ianuarie 2006 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia

    de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

4. Hotărârea nr.21 din 26 ianuarie 2007 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia

    de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

5. Hotărârea nr.94 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de

    Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

6. Hotărârea nr.130 din 30 iulie 2010 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de

    Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

7. Hotărârea nr.50 din 31 martie 2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia

    de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

8. Hotărârea nr. 66 din 29 martie 2012 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia

    de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

9. Hotărârea nr. 108 din 25 aprilie 2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia

    de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

10. Hotărârea nr. 29 din 28 aprilie 2014 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia

     de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

11. Hotărârea nr. 58 din 31 martie 2015 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia

      de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

12. Hotărârea nr. 51 din 16 februarie 2016 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru

     Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

13. Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 167 din 26 iulie 2016 privind modificarea Statului de Funcții al

     Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor

14. Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 104 din 23 mai 2017 privind aprobarea Statului de Funcții și a

      Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor

15. Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 124 din 29 iunie 2017 privind modificarea Statului de Funcții al

      Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor

16. Hotărârea nr. 79 din 14 iunie 2018 privind aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Evidență a

      Persoanelor a Județului Bihor

17. Hotărârea nr. 211 din 20 noiembrie 2018 privind aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Evidență a

      Persoanelor a Județului Bihor

18. Hotărârea nr. 92 din 18 iunie 2019 privind aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Evidență a

      Persoanelor a Județului Bihor

19. Hotărârea nr 136 din 28.09.2019 privind aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Evidență a

      Persoanelor a Județului Bihor

 
 

24. Hotărârea nr 29 din 2022 privind aprobarea Organigramei si Statului de Funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor