Nr.crt.

Nume prenume

Funcţia

DA
in urma reorganizarii
DI
in urma reorganizarii 
DA
DI

1

IOVA MARCEL

DIRECTOR EXECUTIV

 
 
declaratia de avere

2

BOTHÁZY NÁNDOR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

declaratia de avera 

3

BALINT RAMONA IRINA

ŞEF SERVICIU

 
 
declaratia de interese

4

MATEI MARIOARA NICOLETA

CONSILIER

 
 
declaratia de interese

5

SUCIU DAN IOAN

CONSILIER

 
 
declaratia de interese

6

VIDICAN ANA RODICA

CONSILIER

 
 
declaratia de interese

7

BIDERAN FLORINA BIANCA

CONSILIER

 
 
declaratia de interese

8

SZALLOS TUNDE

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

9

IRIMIE CLAUDIA ELENA

ŞEF SERVICIU

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

10

MAŞCAŞ-BUZGUŢA  IRINA-IOANA

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

11

SÎRB CLAUDIA MIHAIELA

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

12

HALGATINA FELICIA VIOLETA

CONSILIER

declaratia de avera 
declaratia de interese 
declaratia de avere
declaratia de interese

13

LENART FLOARE

CONSILIER

declaratia de avera 
declaratia de interese 
declaratia de avere
declaratia de interese

14

TOMŞE AURICA

CONSILIER


 
declaratia de avere
declaratia de interese

15

PAPP NICOLETA FLORINA

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

16

FODOR ALINA

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

17

VESA CĂLINA-MIOARA

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

18

POPA MĂDĂLINA

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

19

CĂPUȘ LIVIA MARIANA

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

20

HERMAN CAMELIA ADRIANA

CONSILIER

 
 
declaratia de avere

21

MAN MARIA GEORGETA

CONSILIER JURIDIC

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

22

DEMETER MIHAELA

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

23

BETEG MIHAELA ANCA

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

24

ASTALÂŞ CĂLIN VIOREL

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

25

DUNA SÁNDOR

CONSILIER

declaratia de avera 
declaratia de interese 
declaratia de avere
declaratia de interese

26

NAGY-MIHELLER MÓNIKA

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

27

GROZA MĂRIUCA GRAŢIELA

CONSILIER

declaratia de avera 
declaratia de interese
declaratia de avere
declaratia de interese

28

KIRÁLY EVA GHIZELA

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese

29

DRAGOŞ DORINA

CONSILIER

declaratia de avera 
declaratia de interese 
declaratia de avere
declaratia de interese

30

ORBÁN-JAKAB NORBERT

CONSILIER

 
 
declaratia de avere
declaratia de interese