Despre instituţie

Plan de prevenire, protecție și de asigurare a continuității activității în perioada stării de alertă


COMUNICAT

 

În contextul manifestării pandemiei generată de coronavirusul COVID-19 și a riscului de contaminare a personalului din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Bihor, precum și a cetățenilor ce intră în relații cu aceste categorii de personal, pe perioada stării de alertă:

  

      Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2


     În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situației prevăzute mai sus se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

      În situaţia în care sunt persoane  care nu pot face dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2  preluarea solicitărilor acestora se va realiza fie în mediul online, fie la uşa de intrare în instituţie, după caz.


     Preluarea cererilor privind atribuirea codurilor numerice personale cetățenilor care solicită eliberarea pașapoartelor simple cu date biometrice respectiv, recalcularea pensiei la Casele Teritoriale de Pensii, se va efectua de luni până vineri, doar în intervalul orar 10.00-12.00, exclusiv pe bază de programare prealabila la nr. de telefon: 0359.800.379 sau e-mail: starecivila.bihor@bh.e-adm.ro

Precizăm că, preluarea cererilor se va efectua în spațiul de relații publice constituit la nivelul Serviciului de Stare Civilă în holul de intrare a instituției din str. Dunărea nr. 2 (acces pe culoarul de lângă sediul Casei Județene de Pensii).

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare.

 

IMPORTANT! Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice (printre care și actele de identitate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterior), se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Începând cu data de 02.07.2020 activitatea de secretariat-relaţii publice la nivelul D.E.P. Bihor se va desfăşura astfel:

 • Activitatea de soluţionare a cererilor de eliberarea actelor de identitate pentru situaţii deosebite precum şi a altor activităţi de evidenţa persoanelor se va desfășura de luni până vineri, între orele 09.00-13.00 cu programare prealabilă avizată de şeful serviciului şi aprobată de directorul executiv. Programarea se va efectua  la sediul instituției sau la numărul de telefon 0359.418-207. Şeful serviciului va asigura un interval de 15 de minute per programare din care, maximum 10 pentru relaţionare cu petentul şi 5 pentru asigurarea igienizării spaţiului de relaţionare la finalul fiecărei activităţi de preluare a cererii.
 • Se vor suspenda deplasările în teren pentru activităţi specifice domeniului de evidenţă a persoanelor până la încetarea stării de alertă.
 •  Delegaţii S.P.C.L.E.P. se vor programa cu cel puţin o zi înainte pentru a ridica corespondenţa, materialele specifice sau loturile de cărţi de identitate emise de B.J.A.B.D.E.P. Bihor, acestea se vor distribui de personalul D.E.P. Bihor respectiv B.J.A.B.D.E.P. Bihor care va purta echipament de protecţie (mănuşi, mască).
 •  Activitatea de eliberare a materialelor specifice activităţii de stare civilă se va limita la intervalul zilnic între orele 10.00-12.00 cu programare prealabilă avizată de şeful serviciului şi aprobată de directorul executiv. Programarea se va efectua la numărul de telefon.0359.198-204. Şeful serviciului va asigura un interval de 30 de minute per programare din care, maximum 15 pentru relaţionare cu petentul şi 15 pentru asigurarea igienizării spaţiului de relaţionare. În situația în care cetățeanul nu se poate prezenta la ora stabilită, va solicita reprogramare.

 

ÎN INCINTA INSTITUȚIEI D.E.P. BIHOR, PURTAREA MĂȘTILOR DE PROTECȚIE ESTE OBLIGATORIE. SOLICITANTUL ACTULUI DE IDENTITATE VA ÎNLĂTURA MASCA DE PROTECȚIE ÎN MOMENTUL PRELUĂRII IMAGINII.

 

PREZENTARE GENERALĂ A DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bihor.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor, are personalitate juridică şi este instituţie publică de interes judeţean.

Direcţia are sediul în Oradea, str.Dunărea nr. 2 şi este condusă de către un director numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.). Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor coordonează şi controlează metodologic activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din judeţul Bihor (S.P.C.L.E.P.).

Scopul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic.

Activitatea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

 

Direcţia are următoarele atribuţii principale:

 • actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Național de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.);
 • furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.);coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
 • coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
 • asigură emiterea certificatelor de stare civilă, extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
 • gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
 • ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2 şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
 • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
 • aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de către D.E.P.A.B.D.