Despre instituţie

 

PREZENTARE GENERALĂ A DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR


Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bihor.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor, are personalitate juridică şi este instituţie publică de interes judeţean.

Direcţia are sediul în Oradea, str.Dunărea nr. 2 şi este condusă de către un director numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.). Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor coordonează şi controlează metodologic activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din judeţul Bihor (S.P.C.L.E.P.).

Scopul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic.

Activitatea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

 

Programul de lucru:

LUNI

08.00 – 16.00

MARȚI

08.00 – 16.00

MIERCURI

08.00 – 16.00

JOI

08.00 – 16.00

VINERI

08.00 – 16.00

  

Direcţia are următoarele atribuţii principale:

  • actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Național de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.);
  • furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.);coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
  • coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
  • asigură emiterea certificatelor de stare civilă, extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
  • gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
  • ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2 şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
  • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
  • aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de către D.E.P.A.B.D.