Despre instituţie      Contact      ale compartimentelor din cadrul DEP Bihor
 

COORDONATE DE CONTACT DEP BIHOR

Nr. Crt.

Denumire structură - Conducere

Adresă

Telefon / Fax - serviciu

E-mail

1

Director executiv –

IOVA Marcel


Director executiv adjunc-

Botházy Nándor

   

Str. Republicii nr.24  OradeaStr. Dunărea nr 2, Oradea

Tel: 0359-418.206

Fax:0359-800.488 


Tel: 0359-804401

Fax: 0359-416609   

marceliova@djepbihor.ro bothayznandor@djepbihor.ro 


2

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Str. Republicii nr.24  Oradea

Tel: 0359-418.207

Fax:0359–800.488

contact@djepbihor.ro

3

Serviciul de Stare Civilă –

IRIMIE Claudia


Compartimentul Regim Stare Civilă


Compartimentul Menţiuni - Eliberări Certificate de Stare Civilă


Compartimentul Transcrieri - Schimbări Nume

Str. Dunărea nr.2  Oradea

Fax:0259-478.705

Tel:0359-198.203 


Tel: 0359-198.203


Tel: 0359-198.204Tel: 0359-800.379

starea_civila@djepbihor.ro

4

Compartiment Resurse Umane – Juridic - DEMETER Mihaela

Str. Dunărea nr.2  Oradea

Tel: 0359-804.404

Fax:0359-416.609

resurse_umane@djepbihor.ro

juridic@djepbihor.ro

5

Compartiment Financiar-Contabil  - CĂPUŞ Mariana

Str. Dunărea nr.2  Oradea

Tel: 0359-804.403

Fax:0359-416.609

contabilitate@djepbihor.ro 

6

Compartiment Informatic

DUNA Sándor

Str. Dunărea nr.2  Oradea

Tel:0359-804.402

Fax:0359-416.609

  it@djepbihor.ro

7

Compartiment Achiziţii Publice – DRAGOŞ Dorina

Str. Dunărea nr.2  Oradea

Tel: 0359-804.408

Fax:0359-416.609

administrativ@djepbihor.ro 

8

Compartiment Relaţii Publice –

KIRALY Eva-Ghizela

Str. Dunărea nr.2 Oradea

Tel: 0359-804.407

relatii_publice@djepbihor.ro

9

Compartiment Secretariat Evidenţa Persoanelor 


Secretariat Starea Civilă –

Vesa Călina

Str. Republicii nr.24  OradeaStr. Dunărea nr.2  Oradea

Tel: 0359-418.206

Fax:0359-800.488


Tel: 0359-416.699

Fax:0359-416.609

contact@djepbihor.ro

 

 

starea_civila@djepbihor.ro