În perioada alegerilor locale programul de lucru cu publicul
la Serviciul de Evidență a Persoanelor se modifică astfel:

26.09.2020             08,00-16,00
27.09.2020             07,00-21,00


BAZA LEGALĂ:
 
 
Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 este directorul adjunct d-l DUNA SÁNDOR

Începând cu date de 15.07.2016 se stabilește costul serviciului de copiere a informațiilor de interes public solicitate pe suport de hârtie, în cuantum de 0,5 lei/pagină. 
Plata serviciului de copiere se va putea face în contrul RO34TREZ07621G155000XXXX sau în numerar. FORMULARE: