Programul de lucru cu publicul la nivelul Serviciului de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor se stabileşte astfel:

07.00-21.00 în data de 10.11.2019 şi în data de 24.11.2019
08.00-16.00 în data de 09.11.2019 şi în data de 23.11.2019
 

BAZA LEGALĂ:
 
 
Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 este directorul adjunct d-l DUNA SÁNDOR

Începând cu date de 15.07.2016 se stabilește costul serviciului de copiere a informațiilor de interes public solicitate pe suport de hârtie, în cuantum de 0,5 lei/pagină. 
Plata serviciului de copiere se va putea face în contrul RO34TREZ07621G155000XXXX sau în numerar. FORMULARE: