Despre instituţie      Despre instituţie      Baza legală

BAZA LEGALĂ DE ÎNFIINŢARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI BIHOR

ACTE NORMATIVE:

1.                 Ordonanţă nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;

2.                 Legea nr. 119 din din 16 octombrie 1996 , republicată în 2009 cu privire la actele şi faptele de stare civilă, republicată cu completările şi modificările ulterioare;

3.                 Ordonanţă de urgenţă nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în 2011;

4.                 Hotărârea nr. 1375 din  4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

5.                 Legea nr. 290 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români;

6.                 Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 republicată în 2011,  privind Codul civil;

7.                 Hotărârea nr. 64 din 26 ianuarie 2011 de aprobare a metodologiei de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu completările şi modificările ulterioare;

8.                 Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

9.                 Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici;

10.               Ordonanţă nr. 41 din 30 ianuarie 2003  privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

11.               Legea nr. 21 din  1 martie 1991  Legea cetăţeniei române;

12.              Legea nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la raporturile de drept internaţional privat;

13.              Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date.

14.             Ordonanţă de urgenţă nr 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, acte de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ake cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi a Spaţiului Economic Europene rezidenţi în România 

15.             Hotărâre nr 727 din 25 septembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiri nr 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

16.             Legea nr 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

17.             Legea   Nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

  
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE CONSTITUTIVE: 

1.Hotărârea nr.76 din 28 decembrie 2004 privind înfiinţarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a jud. Bihor.

2.Hotărârea nr.54 din 28 iunie 2005 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

3. Hotărârea nr.17 din 25 ianuarie 2006 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

4. Hotărârea nr.21 din 26 ianuarie 2007 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

5. Hotărârea nr.94 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

7. Hotărârea nr.130 din 30 iulie 2010 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

8. Hotărârea nr.50 din 31 martie 2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

9. Hotărârea nr. 66 din 29 martie 2012 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

10. Hotărârea nr. 108 din 25 aprilie 2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

11. Hotărârea nr. 29 din 28 aprilie 2014 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

12. Hotărârea nr. 58 din 31 martie 2015 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor

13. Hotărârea nr. 51 din 16 februarie 2016 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor